Training Persoonlijke effectiviteit

Met de training Persoonlijke effectiviteit stuurt u gericht op de gewenste effecten van uw eigen gedrag. U wordt getraind op uw communicatievaardigheden binnen de zakelijke context. Bewust communiceren is een belangrijke basis voor succes, het startpunt hiervoor is zelfkennis en zelfreflectie. Door middel van het Identity Compass® krijgt u inzicht in uw eigen manier van waarnemen, denken en handelen in bepaalde situaties. Tijdens de training gaat u hier verder mee aan de slag. Uiteraard krijgt u hierdoor ook inzicht hoe dit bij uw gesprekspartners werkt.

Inhoud

  • Verhogen van persoonlijke effectiviteit
  • Vergroten van communicatieve vaardigheden
  • Flexibiliteit in gedrag en communicatiestijlen
  • Communicatiepatronen
  • Belemmerende en bekrachtigde overtuigingen
  • Contact maken door middel van rapport
  • Opbouwend en succesvol feedback geven en ontvangen
  • Positieve beïnvloeding van gesprekspartner(s)
  • Inzetten van taal om gemakkelijker doelen te bereiken

Resultaten
Na deelname bent u beter in staat om commercieel en effectief te reageren op veel voorkomende (lastige) situaties in uw werk en privéleven. U heeft inzichten in uzelf verkregen en in uw loopbaan en weet nog meer waar u staat en hoe u zichzelf verhoudt tot uw omgeving.

Doelgroep
De training is voor medewerkers die over het algemeen goed functioneren, maar graag effectiever willen communiceren.

Identity Compass®
Het ‘Identity Compass®’ vormt een onderdeel van de training. Het Identity Compass® geeft inzicht in HOE u denkt, wat uw strategie van denken is. De rapportage vormt een belangrijk onderdeel van de training.

Over de training
Trainer Heidi de Rijbel helpt u bij het formuleren van uw doel.
Doelen die door deelnemers eerder behaald zijn: meer verkopen, beter inspelen op situaties, flexibeler zijn en betere klantcontacten hebben.

De bijeenkomsten vinden eens per week plaats, 7 in totaal. De deelnemers worden tijdens de training uitgenodigd om opdrachten vanuit de training mee te nemen in hun praktijk, zodat transfer wordt bevorderd. De doorlooptijd van de training bedraagt circa 3 maanden.

Trainingsdata
De data worden later bekend gemaakt.

Minimum aantal deelnemers
De training kan doorgang vinden bij aanmelding van minimaal 7 deelnemers.

De kosten
De kosten bedragen per deelnemer € 695,– (vrij van btw). Frame biedt de training Persoonlijke Effectiviteit ook incompany aan.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden rondom onze training Persoonlijke Effectiviteit? Neemt u dan contact op via info@nlp-opleidingscentrum.nl of bel ons via 0161 450045.

Meld je direct aan!

Er komt een training aan in het najaar, wilt u meer informatie over deze training? Mail ons!

Meer informatie?

Vraag een brochure aan